Kalambury

Mama łże, że ma małże

Znamy słowa - z Namysłowa

Sławne potyczki - Sław Nepotyczki

Maryśka - ma Ryśka
Zawiśnie - za wiśnie
Mały szpan - Małysz pan
Wanda Lem - wandalem

Uzna chora - u znachora
Czy tato - czyta to
Wsparcie - w Sparcie
Zadrapanie -zadra panie -za drapanie
Ona nie - Onanie
Kwit nie - kwitnie
Taka pusta - ta kapusta

Mój DOG NIE ZNA drogi DO GNIEZNA