Skojarzynki

-------------------------------------------------------------------------------------------

Minimalistki - gaj z bonsai - (mini ma listki)

Skupiony - zafajdany niemowlak

Wykładzina - wykład profesora Zina

Czarnula - magia zera

Eunuch - bezinteresowny

Majstersztyk chirurga - zeszyty w kratkę

Globulki-świat Urszulki (glob Ulki)
Synonim gada-syn mówi o ojcu (syn o nim gada)
Lowelas-miłość w lesie (love-las)
Okaleczenie-dzieło okulisty (oka leczenie)
Tanaka-kobieta lekkich obyczajów (ta na ka)
Palma-skazaniec (pal ma)
Bigotka-wielka Otylka (big Otka)
Latynos-nos Grzegorza Laty (Laty nos)
Genetyka-gen moralisty (gen etyka)
Genitalia-gen włoski (gen Italia)
Ograbić-chłostać konia (ogra bić), ogiera
Pogrzebacz-uważaj po meczu

Tuzin (jeden z pięciu synów kopy)- synkopy
Cios powyżej oka -wbrew
Pitolenie - ociągający się w składaniu zeznań podatkowych (pito-lenie)
 Śpieszy się Wani - pilnowani
Tur tyle nie zjada - teleturnieje
Język małżonki - ostrzeżony
Targi krajowe - landrynki
Czarny bez - nie mieć Kali gen Italii

Materialistka - forma istnienia blaszki z ogonkiem ( materia listka)
Stomatologicznie - jeden i dwa zera ( sto ma to logicznie )
Samba sikoreczki - pół litra z zagrychą (sam bas i koreczki)
Granat - tenis (gra na t.)
Pierwszyzna - Piotr znawca insektów (Pier wszy zna)
Bananowy song -Śląska ballada wagonowa (bana nowy song)
Nadgarstki - trzymaj łapki na pośladkach ( na d garstki )
Cieciaki - dzieci cieci
Zwidzenia - omam Zenona (zwid Zenia)
Bartoszewski - lokal czynny w poniedziałki (bar to szewski)
Pogarda - bokserska zasłona Platformy (PO-garda)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Skojarzynkowe odzywki brydżowe:

 

Mam asa karo - z Kartuz
Pytanie o kiery - kiermasz?
Pytanie o kara - maszkara?
Rywal ma karo - makaron
Przepraszam, rekontra - resory

Matuzalem - Lem ma asa
Piktogram - gram w piki (pik to gram)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skojarzynki z "ma":

 

rower - makieta (ma kieta)

biskup - masakra (ma sakra)
papież - makler (ma kler)

treser - malwy (ma lwy)
spadochron - malinki (ma linki)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyskryminacja - twardy, częstochowski z narodem (dysk - rym i nacja)

 

Psiakość - doggnat

 

Porządzimy- po rząd zimy
Popiskiwać - credo J. Senyszyn (PO - PIS - kiwać)

 

Przydzielone - dolary w tylnej kieszeni spodni ( przy-d-zielone )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skojarzynki z "na"
 
Nanos - okulary (na nos)
Napięcie - odgniat (na pięcie)
Najeźdźca - styl w sztuce kochania
Nastroje - szafa (na stroje)
Nakrętka - antybiotyk (na krętka)
Napoleon- obornik (na pole on)
Natarcie - smar (na tarcie )
Namiot - porodówka dla maciory (na miot)
Nadespać - kimać na pośladkach (na de spać)
Namaszczenie - tłuszcz (na maszczenie)
Nakładać - rzucić coś na ząb

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biesiada - dla diabła z Adelą  (bies i Ada)

 

PARAFINA -siła skandynawa, sumo-suomi (para Fina)

 

Oddech -stolarz (od dech)

 

Pechowcy - nie zdążyć przed wilkami (pech owcy)

 

Aktorki - nagi obraz ciężkiej pracy (akt orki)

 

MOHER -Frau z mycą  (mo Her, ma Pan), a Frau z mycą to pani z czapką

 

DEFRAUDOWAŁA - zajęcie pewnej pani w Kobiórskim lesie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------